Живата почва

Посещения: 5524

4.2.2.1 Zhivata pochvaПочвата се възприема като жива система, тъй като е обитавана от множество живи организми, освен това е постоянно в процес на образуване или разпадане (ерозия).

Здравето е нещо много повече от липса на болести. Здравият организъм е активен. Той прави това, за което е създаден да прави и работи с правилните партньори.

Здравето на почвата означава, че организмите в почвата правят това, за което са създадени: да подпомагат растежа на растенията. Растенията са различни в зависимост от хранителните вещества с които се хранят и живите организми, с които общуват. Дърветата в по-голяма степен зависят от почвените гъбички, докато еко системите в ливадите се подпомагат от почвените бактерии. Сместа от различни микрооорганизми е съществена за здравата почва и здравите
растения.

В горния 30-сантиметров слой на един декар почва има средно около 2,5 тона почвени организми - бактерии, гъби, земни червеи, мокрици, рачета и твърдокрили.

Най-разпрострените живи организми в почвата са червеите. Те създават тунели, като с това помагат на растенията да имат вода и въздух. Те се хранят с разградени растителни материали и така създават хранителни вещества в почвата.

Бактерии – едноклетъчни микрооорганизми, които са изключително важни за създаване на хранителните вещества в почвата. Има хиляди видове бактерии. Полезните бактерии се нуждаят от кислород, докато бактериите, които причиняват болести живеят в среда без кислород. Бактериите свързват всички видове съединения в органична форма, която се запазва в почвата. Друга група бактерии работят много добре с бобовите растения и свързват азота от въздуха и го добавят в почвата.

Гъбичките са организмите, които свързват почвените частици и подобряват структурата на почвата. Те консумират и преобразуват по-трудно смилаемите органични части като листа, борови иглички, дънери и паднали дървета. Гъбите установяват също така полезни взаимоотношения с растенията като им предоставят хранителни вещаества на точното място в корените на растенията. Въпреки, че много гъби са полезни има и такива, които причиняват някои болести по растенията.

Протозоите са амеби, ресничести и др., които се хранят с бактерии и освобождават хранителните вещества в разтворими форми. Така те могат лесно да бъдат използвани от растенията. Протозоите също работят съвместно с бактерии и гъбички, за да се изградят въздушни проходи за кислорода, а корените по–лесно да си проправят път през почвата.

Нематодите са извесни с лоша репутация в пресата, че се хранят с корени. Но това е малка част от съществуващите в почвения слой.  Има много полезни нематоди. Те са добри помощници за изграждането на структурата на почвата и лесни за усвояване от растенията хранителни вещества.

Подобно на толкова много неща в живота, тайната е в баланса. Балансът на макро- и микроогранизми в почвата помага за устойчива плодородна почва.

работа в одессе